Nalazišta

Nalazišta su drveta abonosa u svijetu vrlo rijetka . Na područjima na kojima se očekuje njihovo nalaženje( u našoj priči to je dolina toka rijeke Save i njezinih pritoka) teško ih je pronaći, a ukoliko je pristup obali, koritu ili nekom odronu zemlje otežan, onda je i njihovo izvlačenje bezuspješno. Stoga je često potrebno obaviti opsežne pripreme, angažirati više stručnih ljudi koji su suvremeno ovladali vještinama ronjenja i rada u mutnim vodama u potpunoj tami. Crni dub-abonos pronalazi se u potpunome mraku i njegovo izvlačenje iz vode zapravo je prvi pogled na to drvo nakon npr. pet tisuća godina. Zbog toga je prizor izranjanja drveta na površinu vode, kada se posebnim "balonima-padobranima" podignuto deblo užadima koja vuku vitla jake dizalice pojavi na površini, uistinu iznimno dojmljiv. V.G.