Šume hrasta

Pretežno vlažna, glinasta, pjeskovita i šljunkovita, duboka i plodna zemljišta nad podzemnim vodama visoke razine najpogodnije su stanište šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur). Stoga se najveće šume toga hrasta nalaze na iluvijalno-diluvijalnim tlima nizinskih ili blago brežuljkastih terena.Taj hrast osobito dobro uspjeva u dolinama riječnih tokova. Promjene vodostaja , izlijevanje vode iz korita, formiranje močvara - sve su to uvjeti koji na poseban način pospješuju rast tog posebnog stabla. v.g.

ŠUME HRASTA LUŽNJAKA U SPAČVANSKOM BAZENU

opis: velicina: datum:
ZNANSTVENI RAD 3163kb Utorak, 10.04.2012.

ZNANSTVENI RAD

opis: velicina: datum:
USPOREDBA ABONOSA SA RECENTNIM HRASTOM 1454kb Utorak, 10.04.2012.