Ledeno doba

Geološko oblikovanje reljefa našeg planeta  traje od samoga postanka i ono je jedan proces koji neprekidno traje. Velike promjene u oblikovanju reljefa kakvog današnji čovijek poznaje dogodile su se u periodu posljednjeg ledenog doba.To razdoblje nazivamo doba pleistocena i ono je trjalo oko 2 milijuna godina a završilo je prije 14 000 godina. Tada dolazi do nagle promjene klime i sve većeg zagrijavanja  zraka u atmosferi. To je izazvalo naglo otapanje ledenjaka koji je tada prekrivao veći dio zemlje te su se ogromne količine vode, a s njom i velike količine raznog kamenja i stijenja,riječnim tokovima spuštale prema nizinima u unutrašnjost kontinenata,  a najveći dio vode završava u morima i oceanima.Tako se morska razina u poslednjih 12000 godina podigla preko 120 metara.U tom periodu dolina rijeke Save također doživljava svoje geološke promjene ali i promjene u zastupljenosti vrsta biljaka i životinja koje su imale za stanište dolinu rijeke Save.Mnoge  vrste životinja trajno izumiru  na cijelom području Europe,te nešto kasnije i u svijetu.To su vunasti mamut.stepski bizon,vunasti nosorog,golemi jelen i mnoge druge, dok u biljnom svijetu dolazi do širenja i stvaranja obilja vrsta gdje hrast lužnjak(Quercus robur) u svojoj evoluciji i prilagodbi novom staništu i nastaje kao vrsta.T0 dokazuje najstariji , u Europi i svijetu,pronađeni uzorak(stablo)Abonosa starosti 8290 godina izvađeno na ušću rijeke Krapine u Savu.

 

                                                                                                    HRVOJE BENKOVIĆ