Abonos feniks

No od vatre ga treba čuvati! Abonos polako gori i pri tom oslobađa visoku temperaturu. Pepeo koji ostaje nakon izgaranja abonosa zapravo je polumasni prah smeđezlatne boje koji dobro prianja uz hrapave podloge, posebno papir.Taj se prah treba koristiti kao pigment za iznijansirane monokromne likovne tvorevine, a posebno se njime uspješno crta ili slika prizore šuma i u njima nevidljiva bića, čamce, kamenje i ptice. Nalik tehnici pastela , to je i završna inačica zatvaranja uroborosa, kruga abonosa, od rezistentnosti drveta s kraja ledenog doba do požara izazvanih pretpovijesnom Perunovom munjom, zrenju pod šljunkom u tamnim vodama pa sve do našega vremena, koje dva tisućljeća nakon Krista ne vidjevši svjetla budućnosti pali vatre prošlosti kako bi se odupro ništavilu. V.G.