Ljepota

Ta vrijednost dubinske tamnoće posebna je značajka abonosa kao gradbenog materijala i onda kada se iz njega izrađuju furnir, daske ili gredice, ovisno o tome za koji su konačni proizvod namijenjeni. Pogotovo je dojmljivo kada se u pojedinim dijelovima izrađevina uoči prirodno nastala šupljina ili pukotina i kada se kroz tamne dijelove drveta uočavaju pramenovi zlatnosmeđih dijelova drva koji se poput maglice pretapaju s tamnim dijelovima na posve prirodan način. Sve su te karakteristike posebno izražene onda kada je površina drveta fino ispolirana i preparirana voskom. Estetički učinak abonosa temelji se upravo na doživljaju prirodno nastale boje, na uočavanju strukture drveta, na njezinom"nesavršenom" izgledu i na činjenici da se kombiniraju komadi drveta koji svojom varijacijom u boji, smjerovima godova ili nekim "oštećenjem" prenose upravo snažnu estetsko-etičku poruku o dubini minulog vremena. Dubinski doživljaj vremenitosti zasnovan je i na tome što znanje o starosti drveta i čudu njegove očuvanosti ukazuje na to da na njega ne djeluju uobičajeni atmosferski uvjeti niti kakvi nametnici, koji uobičajeno kvare izgled i rezistentnost drva. V.G.