Em. inteligencija

I drvo koje pada u vodu korijenom naprijed, kao propelerom, kreće se niz vodu sve dok ga ne prekrije naplavina oblog kamenja, šljunka.Tada drvo stane, a kamen se u vodi kotrlja dok i njega ne prekrije neki novi sloj nadošlih naplavina. Drvo tada tijekom jedne, dviju ili sedam tisuća godina tamni. Najprije je tamnosmeđe, a potom sve crnje. Ako je to drvo hrast, dub, ono postaje crni dub-abonos. Uistinu je taj proces koliko racionalno objašnjiv, toliko i teško prihvatljiv. Točnije rečeno, i onda kada je prihvatljiv sve ovisi o emocionalnom doživljaju. Cijela se ta priča, sve te činjenice, elaborati, certifikati i neosporan arhaični izgled obraćaju samo emocionalnom pogledu čovjekove inteligencije. Zbog toga i ta njegova posebnost, to čuđenje pred drvetom koje je , pored svog izgleda, pričom umotano u kontekst povijesti planeta. Biti u dodiru s tim drvetom, raditi nešto iz njega, kod čovjeka može potaknuti različite reakcije. Tako sama činjenica postojanja tog drveta i ponovni susret s njegovom transformiranom supstancom nakon više tisuća godina podvodno-podzemnog opstojanja može izazvati stanovite zazore ili nedoumice, ali najčešće se radi o naglašenom osjećaju odgovornosti i poštovanja. v.g.