Sazrijevanje

Posebnu ulogu u procesu stvaranja abonosa igraju struje podzemne vode koje donose otopine sastojaka koje se spajaju s velikim količinama tanina iz drveta i time izazivaju zatamnjenje drveta sve do crnoga. Stoga je i tradicionalni naziv za tako "sazrijelo" drvo, koji se spominje čak i u legendama i bajkama, crni dub. Vrijeme potrebno da se drvo hrasta od kraja svojeg biološkog rasta transformira u crnu dub-abonos različito je.Već prema uvjetima u kojima se događa "zrenje" taj proces može trajati dvije ,tri ili sedam tisuća godina . Zbog spomenutih ekoloških uvjeta ne postoje dva debla iste boje. v.g.