Dobrodošli na stranice "Abonosgalerija"

Priroda i kulturaIako se može govoriti o tome kako naziv, dakle jezik, stvara fenomene, a kultura stvara svijet,  ovdje se nalazimo na zanimljivom raskrižju. Uistinu, Abonos je naziv koji već, sam po sebi, priziva nešto neobično,nesvakidašnje i arhajsko, ali istovremeno nudi ime nečemu što u  kasnom  postmodernizmu jest proizvod. U isti se mah radi  o nečemu što zasigurno u svojoj osnovi nema baš nikakvih dodira sa suvremenim načinom života, jezikom,tehnologijom ili filozofijom.

Međutim, taj arheološki zahvat u slojeve znanstveno-elaborirane prošlosti, a ipak nedokučive dubine stvarnosti koju zasigurno nije stvorio suvremeni zapadni čovjek nego je on  tek pokušava posvojiti, ipak upućuje na onaj put u spomenutom raskrižju koji vodi u čovjeku nepoznate, izgubljene svjetove. Jer u doba kada je raslo drvo hrasta, kada su s njega padali listovi i  žirovi u tlo novonastalih postglacijalnih močvara kojima su tutnjala krda mamuta,  čovjekov život i njegova kultura bili su duboko prožeti strahopoštovanjem prema velikom i nedokučivom djelu prirode. Čovjekov je pogled  tada bio okrenut prema nebu i bez onoga što je tamo vidio i, na sebi svojstven način tumačio, nije poduzimao ništa u svom kratkom životu.

 

                                                  VLADIMIR GUDAC, prof.